Girivarya Non-Woven Fabrics

 

products

Fabric Rolls

Shopping Bags

Zipper Bags

Rice Bags

Shoe Covers

Jute Non-Woven Bags

 

Application